ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ


Η ALU WEB ασχολείται με τον σχεδιασμό σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας τα κορυφαία συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) - JOOMLA και WORDPRESS.

Οι δυναμικές ιστοσελίδες, που που βασίζονται στις πλατφόρμες JOOMLA και WORDPRESS είναι ιδιαίτερα έυκολες στη διαχείριση και προσθαφαίρεση περιεχομένου και διαθέτουν μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών που θα καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Επιπλεόν είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να είναι φιλικές σε όλες τις μηχανές αναζήτησης και να εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις (Τεχνικές SEO).

Διαθέτουμε επίσης σύγχρονα και ελκυστικά HTML5 / CSS3 Templates, προσβάσιμα από όλες τις desktop και mobile συσκευές.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Η ALUWEB αναπτύσσει Ολοκληρωμένα Σύστηματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης τα οποία σχεδιάζονται με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας στο έπακρο την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία.

Ειδικότερα, προσφέρει ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή –εκπαιδευόμενου, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας.

Web Design quotes

“What separates design from art is that design is meant to be... functional.” Cameron Moll
“Intuitive design is how we give the user new superpowers.” Jared Spool
“Websites promote you 24/7: No employee will do that.” Paul Cookson
Good design is obvious. Great design is transparent. Joe Sparano
A design isn’t finished until somebody is using it. Brenda Laurel

Get it touch

captcha

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ